• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 64
  • 4,880
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 
  • เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LH Bank M Choice Mobile Banking Application 

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 
  • เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LH Bank M Choice Mobile Banking Application 

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 500,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย 

  • วงเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
  • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
   (เงินรับฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 22 ก.พ. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. ปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี
  4. ไม่กำหนดเงินดำรงขั้นต่ำ จำนวนครั้งการ ฝาก - ถอน หรือ การฝากเพิ่มครั้งต่อไป 
  5. ภายหลังจากเปิดบัญชีใหม่ และไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีภายใน 90 วัน บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ
  6. ต้องมีเบอร์โทรศัพท์และ E-Mail Address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน
  7. สามารถเรียกดู Statement ผ่าน LH Bank M Choice ได้
  8. บัญชีนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไม่สามารถใช้เป็นบัญชีผูกคู่โอนได้ทุกกรณี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ต.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์