ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66
  • 2,743
  จุดเด่น
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • เปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • เปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  3. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  4. กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น
  5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
  6. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไป
  7. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์ ถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักาาบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด
  8. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อเกิน 24 เดือน ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว
  9. เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์