ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.700 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 65
  • 15,059
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ และให้ความคล่องตัวเหมือนบัญชีออมทรัพย์ สามารถถอน-โอนไม่จำกัดจำนวนเงิน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ และให้ความคล่องตัวเหมือนบัญชีออมทรัพย์ สามารถถอน-โอนไม่จำกัดจำนวนเงิน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.700 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงิน 1 ล้านบาทแรก รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี 
  • วงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี 
  • วงเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอน หรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาทได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชีเป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเป็นบัญชีร่วม
  2. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 500 บาท
  3. หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 100,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
  4. ลูกค้าจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  5. การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เริ่มฝาก คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 500 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์