ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 65
  • 5,231
  จุดเด่น
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจาดอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
  จุดเด่น
  :
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจาดอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 15-70 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุ 15-70 ปี)
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  2. ระยะเวลาคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก หรืออายุเกิน 70 ปี หรือ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมจนครบ 100% ของทุนประกันภัย
  3. ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้รับประกัน โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ดังนี้
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 31 มี.ค. 64
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 64
  4. แคมเปญเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 หมายรวมถึง บัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก /แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 เม.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก /แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคารสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (วิธีนับอายุกรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
  2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และมียอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  4. ไม่สามารถทำรายการถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท 
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  7. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดระยะเวลาการฝาก ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์