ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 0.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 66
  • 20,210
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์)
  ทุกจำนวน 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  3. ผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ในเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝาก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์