• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.100 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63
  • 12,206
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีมีบริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์อัตโนมัติ พร้อมวงเงินเบิกเกินบัญชี 100% ตามเงื่อนไขของธนาคาร

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีมีบริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์อัตโนมัติ พร้อมวงเงินเบิกเกินบัญชี 100% ตามเงื่อนไขของธนาคาร
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  30,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ในกรณีที่ต้องการขอวงเงินเบิกเกินบัญชี ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บริการโอนเงินอัตโนมัติ ยอดเงินฝากในบัญชีกระแสรายวัน จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ทุกวันและทันทีที่ท่านใช้เช็คยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ก็จะถูกโอนกลับเข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอีกครั้ง
  2. มีวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดถึง 100% ของยอดเงินฝากประจำรวมกัน
  3. มีวงเงินสำรองพิเศษเพิ่มอีก 3% ของยอดเงินคงเหลือจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และวงเงินเบิกเกินบัญชีในแต่ละวันรวมกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด) เพื่อป้องกันการปฏิเสธเช็คที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่จ่ายเช็คเกินวงเงินที่มีอยู่
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์