• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64
  • 1,530
  จุดเด่น
  • ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
  • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
  • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH)
  จุดเด่น
  :
  • ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
  • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
  • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่า หรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้วจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน 0 - 50,000 บาทแรก* รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 บาท** รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยโบนัส 0.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยรวม 0.75% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท*** รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยโบนัส 1.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยรวม 1.25% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป**** รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี 
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ได้รับคือ 0.25%
   **อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ได้รับคือ 0.25% - 0.70%
   ***อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ได้รับคือ 0.70% - 1.20%
   ****อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ได้รับคือ 1.20% - 0.25%
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  • ดอกเบี้ยปกติ จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ 
  • ดอกเบี้ยโบนัส จ่ายวันทำการแรกของเดือนถัดไป
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. เปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้ และจำกัด 1 บัญชีต่อท่าน
  4. ลูกค้าจะต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่า หรือเท่ากับ ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมา จึงจะได้รับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบัน กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่ายอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมา ลูกค้าจะได้รับเพียงอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินฝากของเดือนปัจจุบัน
  5. ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) หรือ UOB Mighty เพื่อทำรายการ และดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี
  6. ปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  7. สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการจ่ายดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการในการปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการฝาก/ถอน  ความรับผิดของเจ้าของบัญชี ความรับผิดของธนาคารต่อเจ้าของบัญชี การปิดบัญชีเงินฝาก และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  8. การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 มิ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์