ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 7,665
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูง โดยเปิดคู่กับการซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุข

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูง โดยเปิดคู่กับการซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุข

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  25,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 25,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 ต.ค. 51
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุขต้องเปิดคู่กับซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุขเท่านั้น
  2. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หากมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของออมทรัพย์บุคคลธรรมดาที่วงเงินต่ำที่สุด
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์