ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 158,391
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกสบาย คล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน 
  • สามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้กับบัญชี เคแบงก์ แอ็คเคาท์ ทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวัน 
  • สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
  • สามารถทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้า และบริการผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกสบาย คล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน 
  • สามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้กับบัญชี เคแบงก์ แอ็คเคาท์ ทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวัน 
  • สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
  • สามารถทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้า และบริการผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่รายละเอียดดอกเบี้ย
  • วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้
  • โดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการ K PLUS ไปยังบัญชีเงินฝากอื่น
  • โดยการถอนเงินสด หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต
  • โดยการถอนเงินสดด้วย QR Code บน KPLUS ผ่านตู้ ATM หรือสาขาของธนาคาร หรือที่จุดบริการเคแบงก์ เซอร์วิส
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  3. ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้บริการ K PLUS เท่านั้น
  4. การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
   - เปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีพร้อมสมัครบริการ K PLUS ต้องพิสูจน์ตัวตนที่สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการยืนยันตัวตน (K Check ID) ที่ธนาคารกำหนด
   - ชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS 
   - ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
   - ไม่กำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำรายการฝากผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
  6. ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  7. การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทาง K PLUS เท่านั้น โดยผู้ฝากจะต้องทำรายการโอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันทำรายการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยบัญชีอื่นก่อน และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจ่ายดอกเบี้ยคงค้างที่เหลือไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยบัญชีอื่นที่ผู้ฝากทำรายการโอนเงินฝากไปข้างต้นให้ในวันทำการถัดไป
  8. กรณีผู้ฝากขาดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะทำการหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และหลังจากหักค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 0 บาท (ศูนย์บาท) ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝาก
  9. สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  10. สามารถทำรายการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่  K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย)/ K-CDM (บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย) / K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) โทร.0 2888 8888 / K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) หรือ K-Mobile Banking (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)
  11. สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์