ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 3.670 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 65
  • 8,813
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มี ชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น รับดอกเบี้ยสูงทุกปีแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้

   

  *ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด หากมีการลงทะเบียนครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี
  จุดเด่น
  :

  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มี ชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น รับดอกเบี้ยสูงทุกปีแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้

   

  *ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด หากมีการลงทะเบียนครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่จองสิทธิ์กับธนาคารสำเร็จเท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 บาท 3.670 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน เลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการเข้ารับบริการตามที่ธนาคารกำหนด และจำนวนเงินที่ต้องการจองสิทธิ โดยจองสิทธิขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท และฝากเงินได้ครั้งเดียว ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากมาติดต่อธนาคารไม่ตรงตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับฝาก

   

  อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

  • ปีที่ 1 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • ปีที่ 2 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • ปีที่ 3 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
  • ปีที่ 4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • ปีที่ 5 ร้อยละ 2.25 ต่อปี
  • ปีที่ 6 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
  • ปีที่ 7 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
  • ปีที่ 8 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
  • ปีที่ 9 ร้อยละ 4.25 ต่อปี
  • ปีที่ 10 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  • ปีที่ 11 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
  • ปีที่ 12 ร้อยละ 9.99 ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.67 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.31 ต่อปี)

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกปี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มี ชื่อ - สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น
  2. ผู้ฝากเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
  3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
  4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. ฝากเงินได้ครั้งเดียว โดยฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากฝากเกินกว่า 500,000 บาท ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
  6. จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
  7. เมื่อฝากครบ 12 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  8. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
  9. ถอนก่อนฝากครบ 12 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  10. บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  11. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับฝาก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี" ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์