บัญชี :
บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจำ
  • สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยบัตร ATM หรือบัตรเดบิตของ TMB และใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันใจ

รายละเอียดบัญชี บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก
จุดเด่น
:
  • บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจำ 
  • สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยบัตร ATM หรือบัตรเดบิตของ TMB และใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  2. ลูกค้าทั่วไป ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
  3. นิติบุคคล ถอนได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีไม่จำกัดจำนวนเงิน การถอนต่างสาขาถอนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์