บัญชี :
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 2.750 %
Product Highlight
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก และได้รับผลตอบแทนสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah
จุดเด่น
:
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Amanah เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก และได้รับผลตอบแทนสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. กรณีที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารจะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยธนาคารอนุญาตให้ทำรายการฝากเพิ่มในบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ หรือตามประกาศธนาคาร
 2. กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
 3. กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 4. กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริงแต่อาจจะให้ฮิบะห์เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
 5. ฮิบะห์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะแบ่งจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝาก ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 เท่านั้น
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากลูกค้ารายใดถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนดงวดการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 57 ถึง 31 มี.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อบัญชี ต่อราย
 2. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 3. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 4. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ เดือน กรณีถอนเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จำนวน 300 บาท/ครั้ง โดยระบบจะนับตั้งแต่ "วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน" โดยไม่นับ "วันชนวัน" ที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 6. ผู้ฝากต้องคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (ถ้าหากผู้ฝากต้องการคงเหลือเงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาทสามารถทำได้กรณีเดียว คือ ปิดบัญชีเท่านั้น)
 7. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากเพียงบางส่วนได้
 8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำบัตร ATM)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์