• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก ME MOVE

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62
  • 4,281
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก ME MOVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม สะดวก และฟรี
  • มีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 100% 
  • มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
  • ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ME by TMB
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก ME MOVE
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก ME MOVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม สะดวก และฟรี
  • มีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 100% 
  • มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
  • ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  ผลิตภัณฑ์ และบริการ ME MOVE เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มครั้งต่อไป 
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัดระยะเวลาฝาก
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) 
  4. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ME MOVE โดยตกลง และยอมรับการใช้บริการ ME MOVE ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ME MOVE ได้ที่สาขาของ ME หรือผ่าน ME by TMB App
  6. สามารถยกเลิกการใช้บริการ ME MOVE ได้ที่ ME Place 
  7. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชี ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วม หรือใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี 
  8. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ ได้แก่ การทำธุรกรรมแบบไม่มีค่าธรรมเนียม (ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตร ค่ารักษาบัญชี ค่า SMS แจ้งเตือน) และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน ME by TMB App
  9. การฝากเงิน 
   9.1 ฝากเงินสดผ่านตู้ ADM (เครื่องฝากเงินสด) ที่ ME Place หรือที่สาขาของ TMB ได้ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
   9.2 โอนเงินเข้า จากทุกช่องทาง ทั้ง ATM, Internet Banking, Mobile Application และเคาน์เตอร์ธนาคารใดก็ได้ มายังบัญชีปลายทาง TMB ระบุหมายเลขบัญชี ME (โดยการโอนระหว่าง TMB และ ME จะไม่มีค่าธรรมเนียม)
   9.3 ฝากเช็คที่ ME Place และ บูธ ME 
  10. การถอนเงิน ถอนด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีที่ต้องการ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน ME by TMB App โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
  11. คำสั่งในการบริหารจัดการเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี ME MOVE และบัญชี ME SAVE (Balance Sweep) คือการโอนเงินที่เหลือใช้จากบัญชี ME MOVE เพื่อไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ผ่าน ME by TMB App 

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-502-0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์