บัญชี :
บัญชีเงินฝาก KK Investor Savings Plus ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝาก KK Investor Savings Plus ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.250 %
Product Highlight
เป็นบัญชีสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ สามารถฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก KK Investor Savings Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก KK Investor Savings Plus
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ สามารถฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เป็นลูกค้าหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคินเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็น บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคิน เท่านั้น
  2. การฝาก ถอน ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
  3. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์