บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

*ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป แบะนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ (Jumbo Special Savings)
จุดเด่น
:

บัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

*ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป แบะนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 50,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท
  4. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  5. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์