บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Campus Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝาก Campus Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Campus Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Campus Savings
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.150 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องใช้บัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาในการเปิดบัญชี
  2. อัตราดอกเบี้ย Campus Savings เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อปี
  3. รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์