• บัญชีเงินฝาก Campus Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 8,107
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Campus Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา รับดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องใช้บัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาในการเปิดบัญชี
  2. อัตราดอกเบี้ย Campus Savings เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อปี
  3. รับบัตรเอทีเอ็มฟรี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์