บัญชี :
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.650 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ
 • สะดวกสบาย คล่องตัว สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ 
 • สะดวกสบาย คล่องตัว  สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 5,000 ถึง 499,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.300 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 4,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 50,000,000 บาท 1.650 %
ตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 500,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.750 %
ราชการ ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.750 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.56 เป็นต้นไป

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 

 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ส.ค. 54
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท
 2. สำหรับลูกค้าประเภทกองทุน และสหกรณ์ กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท
 3. ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 4. ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินในบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทได้ ยกเว้นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้)
 6. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน จะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 8. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์