• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 1.300 % (มี 9 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 63
  • 37,683
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ 
  • สะดวกสบาย คล่องตัว สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สามารถใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ 
  • สะดวกสบาย คล่องตัว สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สามารถใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 5,000 ถึง 499,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.100 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 4,999,999 บาท 1.200 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.300 %
  ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 1.100 %
  ตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 500,000,000 บาท 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.150 %
  ราชการ ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.150 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.56 เป็นต้นไป

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 ส.ค. 54
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท
  2. สำหรับลูกค้าประเภทกองทุน และสหกรณ์ กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท
  3. ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
  4. ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินในบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทได้ ยกเว้นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. ลูกค้าสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้)
  6. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน จะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  8. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ก.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์