บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 0.750 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชน เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์)
ทุกจำนวน 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  3. ผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ในเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์