บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.800 - 2.000 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบปกติ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที เป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save
จุดเด่น
:
ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบปกติ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที เป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (มีอายุตั้งแต่ 7-75 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
ราชการ น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

เป็นบัญชีเงินฝากที่คุ้มครองอุบัติเหตุ 1 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

****ปิดให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ลูกค้าเดิมยังได้รับดอกเบี้ยเดิมตามปกติ******

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ เดือนละครั้ง โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. สามารถทำการถอนเงินได้เดือนละครั้ง
  3. รับคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท ทันที เป็นระยะเวลา 1 ปี
  4. ลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจจะไม่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์