• บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.800 - 2.000 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 55
  • 5,882
  จุดเด่น
  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบปกติ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที เป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save
  จุดเด่น
  :
  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบปกติ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที เป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (มีอายุตั้งแต่ 7-75 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
  ราชการ น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เป็นบัญชีเงินฝากที่คุ้มครองอุบัติเหตุ 1 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

   

  ****ปิดให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ลูกค้าเดิมยังได้รับดอกเบี้ยเดิมตามปกติ******

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ เดือนละครั้ง โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. สามารถทำการถอนเงินได้เดือนละครั้ง
  3. รับคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท ทันที เป็นระยะเวลา 1 ปี
  4. ลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจจะไม่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์