บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.650 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ โดยคำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเงินเบิกเกินบัญชีได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
จุดเด่น
:

ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ โดยคำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเงินเบิกเกินบัญชีได้

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.650 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.650 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.400 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศสรรพากร


การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้)
  2. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  3. ในแต่ละเดือน ถ้าถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 บาท ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท
  4. ยอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์