• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 0.275 - 0.350 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 63
  • 18,474
  จุดเด่น

  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ โดยคำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเงินเบิกเกินบัญชีได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
  จุดเด่น
  :

  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ โดยคำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเงินเบิกเกินบัญชีได้

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.275 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.350 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.275 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.275 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศสรรพากร


  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้)
  2. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  3. ในแต่ละเดือน ถ้าถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 บาท ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท
  4. ยอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์