บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 3.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กำหนดระยะเวลาฝาก 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กำหนดระยะเวลาฝาก 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 50,000 ถึง 3,000,000 บาท 3.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.25 ต่อปี โดย

เดือนที่ 1-3 รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

เดือนที่ 4-6 รับดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

เดือนที่ 7-9 รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

เดือนที่ 10 รับดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56 ถึง 30 เม.ย. 56
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
  2. ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี และฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  3. กรณีฝากเงินไม่ถึง 3,000,000 บาท หากผู้ฝากต้องการฝากเพิ่ม ให้ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค
  4. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้
  5. ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  6. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
  7. กรณีเปิดบัญชีร่วม ผู้ฝากร่วมแต่ละคนต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  8. จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์