• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 3.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 56
  • 6,670
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กำหนดระยะเวลาฝาก 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กำหนดระยะเวลาฝาก 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และสามารถถอนเท่าใดก็ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  10 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 50,000 ถึง 3,000,000 บาท 3.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.25 ต่อปี โดย

  เดือนที่ 1-3 รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

  เดือนที่ 4-6 รับดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

  เดือนที่ 7-9 รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

  เดือนที่ 10 รับดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 ต่อปี

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56 ถึง 30 เม.ย. 56
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
  2. ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี และฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  3. กรณีฝากเงินไม่ถึง 3,000,000 บาท หากผู้ฝากต้องการฝากเพิ่ม ให้ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค
  4. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้
  5. ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  6. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
  7. กรณีเปิดบัญชีร่วม ผู้ฝากร่วมแต่ละคนต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  8. จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์