บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.200 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
 • สามารถถอนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท 
 • สามารถถอนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
 2. กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 3. กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจให้ ฮิบะฮ์* เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราตามประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
 4. ฮิบะฮ์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจ ที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง

รายละเอียดอัตราผลตอบแทน
 • ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.20% ต่อปี
 • ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.00% ต่อปี
 • ส่วนที่เกิน 100,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 0.90% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)  

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อครั้ง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 63 ถึง 15 เม.ย. 63
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์*ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก 
 2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการฝากเพิ่มครั้งต่อไป ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อบัญชี ต่อราย 
 3. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน 
 5. สำหรับผู้ฝากที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้ 
 6. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยฟรีค่าธรรมเนียมการถอนจำนวน 3 ครั้งแรก/เดือน กรณีถอนเกินจำนวนครั้งที่กำหนดธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จำนวน 300 บาท/ครั้ง โดยระบบจะนับตั้งแต่ "วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน" โดยไม่นับ "วันชนวัน" ที่ลูกค้าเปิดบัญชี 
 7. ผู้ฝากต้องคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (ถ้าผู้ฝากต้องการคงเหลือเงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถทำได้กรณีเดียว คือปิดบัญชีเท่านั้น)
 8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากเพียงบางส่วนได้
 9. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำบัตร ATM)
 10. จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม) แต่สำหรับอัตราผลตอบแทนช่วงระยะเวลาทำการตลาดครั้งนี้ ธนาคารจ่ายผลตอบแทนตามประกาศ  1  งวดการจ่าย คือ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
16 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์