บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ ให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 2.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ ให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 2.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
 2. กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 3. กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจจะให้ฮิบะห์* เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราตามประกาศธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
 4. ฮิบะห์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจ่ายผลตอบแทนจำนวน 1 งวด (สิ้นเดือน มิถุนายน 2557)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเมื่อใดก็ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะกาละฮ์ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก
 2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการฝากเพิ่มครั้งต่อไป แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบัญชี ต่อราย 
 3. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
 6. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยฟรีค่าธรรมเนียมการถอนจำนวน 3 ครั้งแรก/เดือน กรณีถอนเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จำนวน 300 บาท/ครั้ง โดยระบบจะนับตั้งแต่ "วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน" โดยไม่นับ "วันชนวัน" ที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 7. ผู้ฝากต้องคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (ถ้าหากผู้ฝากต้องการคงเหลือเงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถทำได้กรณีเดียว คือ ปิดบัญชีเท่านั้น)
 8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้
 9. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำบัตร ATM)
 10. ธนาคารจ่ายผลตอบแทนตามงวดการจ่ายผลตอบแทนของบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ซึ่งสำหรับโครงการนี้จ่ายผลตอบแทนในอัตราตามที่ตกลง จำนวน 1 งวด คือ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 หรือตามประกาศของธนาคาร โดยระบบจะทำการคำนวณผลตอบแทนสะสมทุกๆ สิ้นวัน และคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยในการจ่ายแต่ละงวด
 11. หากลูกค้ารายใดถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนดงวดการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้
 12. ลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราผลตอบแทนตามประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝากของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์