• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ The First Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.375 - 1.750 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 59
  • 11,293
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ รับอัตราดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ The First Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ รับอัตราดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 49,999 บาท 1.375 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 500,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 500,001 บาท 1.750 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 พ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  3. สามารถฝากเพิ่มและถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  4. การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณจากเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์