บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.150 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
 • ฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิล
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
 • ฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิล
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 30,000 บาท 0.150 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 100,000 บาท 2.000 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท 1.450 %
มากกว่า 500,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 0.15% - 1.45% ต่อปี

 • วงเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.15% 
 • วงเงินส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00%
 • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.45%
 • วงเงินส่วนที่เกิน 500,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25%
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 2. 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้ 1 บัญชี
 3. กรณีปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
 4. กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
 5. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่ประกาศในขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
 6. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์