บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.990 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สะดวกและคล่องตัว
 • ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สะดวกและคล่องตัว
 • ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 20,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 20,000 บาท 0.990 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม 2561 และจะปิดรับฝากเมื่อเงินฝากครบตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ม.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
  - เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
  - เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 4. บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์