บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.650 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 0 ถึง 99,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.650 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60 : อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ + 0.75% ต่อปี

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 ต.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay กับธนาคารเท่านั้น
  2. ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์