• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.650 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 59
  • 2,578
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 0 ถึง 99,999 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.650 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60 : อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ + 0.75% ต่อปี

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ต.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเปิดใช้บริการ PromptPay กับธนาคารเท่านั้น
  2. ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์