• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 58
  • 8,621
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝาก-ถอนกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี เหมือนบัญชีเงินฝากประจำ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝาก-ถอนกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี เหมือนบัญชีเงินฝากประจำ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 บาท 2.250 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 ถึง 15 ก.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท 
  3. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์