บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝาก-ถอนกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี เหมือนบัญชีเงินฝากประจำ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝาก-ถอนกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี เหมือนบัญชีเงินฝากประจำ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 บาท 2.250 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 ถึง 15 ก.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท 
  3. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์