บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.100 - 0.300 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคล ใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคล ใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.100 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.300 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.100 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ในวันที่ 18 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้านิติบุคคล 
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  3. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้งในวันที่ 18 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 
  4. กรณียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน ในเดือนใดต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
  5. การเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทำได้เฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวัน และเวลาทำการเท่านั้น 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์