บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ระยะเวลาฝาก 270 วัน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ระยะเวลาฝาก 270 วัน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เมื่อครบกำหนด
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
270 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ดอกเบี้ยสูงสุด)
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสสำหรับแต่ละช่วงเวลาการฝากแล้ว
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยทุกวันจากยอดคงเหลือในบัญชีในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ Base Rate (0.50% ต่อปี) แต่จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอน ธนาคารจะคำนวณโบนัสพิเศษตามระยะเวลาที่ฝากจริงตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยจะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากรวมกับดอกเบี้ยจ่ายและโบนัสพิเศษของเงินฝากส่วนที่เหลือ ดังนี้

  • ระยะเวลา 1-29 วัน, Base rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 0 เท่า รวมดอกเบี้ย = 0.50% ต่อปี
  • ระยะเวลา 30-89 วัน, base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 1 เท่า รวมดอกเบี้ย = 1.00% ต่อปี
  • ระยะเวลา 90-239 วัน, Base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 2 เท่า รวมดอกเบี้ย = 1.50% ต่อปี
  • ระยะเวลา 240-270 วัน, Base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 3 เท่า รวมดอกเบี้ย = 2.00% ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. เงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย และฝากได้บัญชีละ 1 ครั้ง
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือและดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
24 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์