• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 62
  • 1,905
  จุดเด่น.
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ระยะเวลาฝาก 270 วัน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Birthday Bonus Savings
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ระยะเวลาฝาก 270 วัน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เมื่อครบกำหนด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  270 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (ดอกเบี้ยสูงสุด)
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสสำหรับแต่ละช่วงเวลาการฝากแล้ว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยทุกวันจากยอดคงเหลือในบัญชีในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ Base Rate (0.50% ต่อปี) แต่จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอน ธนาคารจะคำนวณโบนัสพิเศษตามระยะเวลาที่ฝากจริงตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยจะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากรวมกับดอกเบี้ยจ่ายและโบนัสพิเศษของเงินฝากส่วนที่เหลือ ดังนี้

  • ระยะเวลา 1-29 วัน, Base rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 0 เท่า รวมดอกเบี้ย = 0.50% ต่อปี
  • ระยะเวลา 30-89 วัน, base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 1 เท่า รวมดอกเบี้ย = 1.00% ต่อปี
  • ระยะเวลา 90-239 วัน, Base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 2 เท่า รวมดอกเบี้ย = 1.50% ต่อปี
  • ระยะเวลา 240-270 วัน, Base Rate = 0.50% ต่อปี, Bonus = 3 เท่า รวมดอกเบี้ย = 2.00% ต่อปี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. เงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย และฝากได้บัญชีละ 1 ครั้ง
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือและดอกเบี้ยรวมทั้งโบนัสพิเศษเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 ก.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์