บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GH Bank Pay-Roll ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบทั่วไป เปิดบัญชีครั้งแรกได้โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ
  • เพื่อใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของพนักงานบริษัท/หน่วยงานภายนอกผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "GH Bank Pay-Roll"
จุดเด่น
:
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GH Bank Pay-Roll ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบทั่วไป เปิดบัญชีครั้งแรกได้โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ
  • เพื่อใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของพนักงานบริษัท/หน่วยงานภายนอกผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การฝากและการถอนเงินในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์