• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 2,277
  จุดเด่น
  • การออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • หากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together
  จุดเด่น
  :
  • การออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • หากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากคงเหลือ (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามประกาศธนาคาร)

  • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่ถึง 10,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
  • ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ฝากถอนได้ตลอดเวลา ที่ ธอส. ทุกสาขา แต่หากฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. วงเงินเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  3. ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  4. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  5. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้
  6. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชาระค่าสาธารณูปโภค
  7. รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์