บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • การออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • หากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together
จุดเด่น
:
 • การออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • หากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากคงเหลือ (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามประกาศธนาคาร)

 • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่ถึง 10,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ฝากถอนได้ตลอดเวลา ที่ ธอส. ทุกสาขา แต่หากฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. วงเงินเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 3. ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 4. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
 5. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้
 6. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชาระค่าสาธารณูปโภค
 7. รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์