• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings" ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 58
  • 5,228
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Double Savings เหมาะกับบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงโดนใจ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings"
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Double Savings เหมาะกับบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงโดนใจ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนก่อนกำหนดได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบธรรมดา
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 6 ต.ค. 58 ถึง 8 ม.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. วงเงินฝากไม่เกิน 500,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 15 มิ.ย. 59 จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 2.00% ต่อปี (ลูกค้าต้องฝากเงินโดยไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย)
  3. วงเงินฝากที่เกิน 500,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 15 มิ.ย. 59 จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการ
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์