• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 60
  • 1,291
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings เป็นบัญชีที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทิสโก้
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings เป็นบัญชีที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. สามารถฝากเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร โดนธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตสำหรับการฝากโดยเงินสด และเช็คธนาคารทิสโก้
  3. กรณีมียอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีเงินฝากทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด 
  4. กรณีไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วบตนเอง และในกรณีที่บัญชีไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50 บาท 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 60
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์