• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.550 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 59
  • 1,704
  จุดเด่น.
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 5,000 บาทขึ้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 5,000 บาทขึ้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  น้อยกว่า 50,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 50,000 บาท 1.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป
  3. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์