บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.550 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 5,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 5,000 บาทขึ้นไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
น้อยกว่า 50,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 50,000 บาท 1.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป
  3. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์