บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
Product Highlight
บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 61 ปี ธอส. "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน" ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมปีแรก

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 61 ปี ธอส. "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน" ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมปีแรก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
161 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 22 ก.ย. 57 ถึง 3 ต.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์