• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.630 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 59
  • 7,437
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 เดือน (จนถึง 9 มี.ค. 60)
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.630 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 9 มี.ค. 2560 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.63% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศปกติของธนาคาร
   
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ห้ามถอน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) จนถึง 9 มี.ค. 60
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 ส.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. ระยะเวลารับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. ถึง 25 ธ.ค. 59
  3. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 9 มี.ค. 60
  4. อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศปกติของธนาคาร
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์