บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.630 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน (จนถึง 9 มี.ค. 60)
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.630 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  • ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 9 มี.ค. 2560 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.63% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศปกติของธนาคาร
 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ห้ามถอน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) จนถึง 9 มี.ค. 60
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ส.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. ระยะเวลารับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. ถึง 25 ธ.ค. 59
  3. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 9 มี.ค. 60
  4. อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศปกติของธนาคาร
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์