บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
ดอกเบี้ย : 0.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถรับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
แบงค์ออฟไชน่า
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถรับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่มีบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 15 มิ.ย. และวันที่ 15 ธ.ค. ของทุกปี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • กรณีที่จะทำรายการที่มีจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ/เงินหยวน มูลค่าเทียบเท่า 200 ล้านบาท ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ากับทางธนาคาร
  • กรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี โดยมีจำนวนเงินตรงกับเงื่อนไขที่ทางหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย (ปปง.) ระบุไว้นั้น จำเป็นจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ทางธนาคารกำหนดสำหรับรายงานที่มาของเงินเพื่อแจ้งต่อ ปปง. ให้รับทราบ
     
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2679-5566
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์