• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 1,568
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. พิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่ม 0.25% ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. พิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่ม 0.25% ต่อปี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 0 ถึง 99,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์" บวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  2. วัตถุประสงค์ของบัญชี เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์