บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพ่อ-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพ่อ-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.625 - 0.750 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ มีความคล่องตัว และดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท และสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี ต่อคน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพ่อ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพ่อ
จุดเด่น
:

เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ มีความคล่องตัว และดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 500 บาท และสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี ต่อคน

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.750 %
ราชการ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.750 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี ต่อคน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์