บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.500 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • คล่องตัวด้วยบริการฝาก-ถอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์
จุดเด่น
:
 • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 
 • คล่องตัวด้วยบริการฝาก-ถอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 29,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 1.350 %
ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.400 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
(คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์)
น้อยกว่า 100,000 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 29,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 1.350 %
ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 ม.ค. 63
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล  วัด หรือโบสถ์ เท่านั้น
 2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 3. สามารถเปิดบัญชีสปีด เซฟวิ่งส์ ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์