บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4 เดือน ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4 เดือน ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์พิเศษ 4 เดือน" ออมสั้น ได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4 เดือน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์พิเศษ 4 เดือน" ออมสั้น ได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ก.ย. 59 ถึง 9 ต.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก 4 เดือน (วันชนวัน)
  2. ธนาคารจะดำเนินการจ่ายผลตอบแทนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอน ณ วันครบกำหนด ทั้งเงินต้นและผลตอบแทน
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนปิดบัญชีก่อนวันที่ครบกำหนดที่นะบุไว้ ธนาคารไม่จ่ายผลตอบแทน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์