• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์ ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.400 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 8,995
  จุดเด่น
  เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกสบายในบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคารอิสลาม
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์
  จุดเด่น
  :
  เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกสบายในบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่*อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากคเหลือตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.62
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  กรณีที่มีการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนเมื่อใดก็ได้ แต่หากผู้ฝากถอนปิดบัญชีก่อนวันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ธนาคารจะไม่จ่ายผลตอบแทน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการจ่ายผลตอบแทน
  2. ในกรณีที่ธนาคารประสงค์จะจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะแบ่งผลตอบแทนให้สำหรับผู้ฝากที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือในวันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปีเท่านั้น
  3. หากจำนวนเงินในบัญชีมีต่ำกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์