บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.830 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.830 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.83% ต่อปี โดยแบ่งเป็น ช่วงระยะเวลา ดังนี้

 • ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 3 ม.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
 • วันที่ 4 ม.ค. 60 - 4 มี.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 พ.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 3. สามารถฝกเพิ่มได้จนถึง 15 กรกฏาคม 2559
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค. ของทุกปี
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 6. บัญชีเงินฝากนี้ไม่เปิดให้บริการบัตร ATM
 7. เงื่อนไขการรับฝาก - ถอนเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณตามที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์