• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.830 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 59
  • 3,250
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยทวีคูณ
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.830 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.83% ต่อปี โดยแบ่งเป็น ช่วงระยะเวลา ดังนี้

  • ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 3 ม.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  • วันที่ 4 ม.ค. 60 - 4 มี.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 3 พ.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
  3. สามารถฝกเพิ่มได้จนถึง 15 กรกฏาคม 2559
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค. ของทุกปี
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
  6. บัญชีเงินฝากนี้ไม่เปิดให้บริการบัตร ATM
  7. เงื่อนไขการรับฝาก - ถอนเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณตามที่ธนาคารกำหนด
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์