บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท พอยต์-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท พอยต์-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาที่มาพร้อมกับบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์ ไม่จำกัดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท พอยต์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท พอยต์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาที่มาพร้อมกับบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์ ไม่จำกัดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่จำกัด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 6 ก.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ","โดย","และ","หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  • ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย สมาร์ทพอยต์คู่กับบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์คู่กันกับบัตรเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผูกเชื่อมกับบัญชีหรือบัตรอื่นๆ ได้
  • จำกัดวงเงินการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย สมาร์ทพอยต์ ไปยังกระเป๋าสมาร์ทเพิร์สในบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์ ที่ผูกกับบัตรสูงสุดครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และยอดคงเหลือในกระเป๋าสมาร์ทเพิร์ส ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่เกิน 49,999 บาท (กระเป๋าสมาร์ทเพิร์ส : ส่วนของมูลค่าเงินที่ถูกเก็บอยู่ในบัตรและสามารถนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้ อาทิ ร้านค้า 7-11 เป็นต้น)
  • รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย สมาร์ทพอยต์ 10 บาททุกเดือน เมื่อทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม หรือบริการธุรกรรมออนไลน์ CIMB Clicks จากบัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย สมาร์ทพอยต์ ไปยังกระเป๋าสมาร์ทเพิร์สที่ติดอยู่กับบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบีไทย สมาร์ทพอยต์ ที่ผูกกับบัญชีเป็นจำนวน 500 บาทขึ้นไป โดยไม่สามารถทำการโอนหลายครั้งเพื่อให้ครบยอด 500 บาทได้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์