บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.700 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับวาระครบรอบ 65 ปี ธอส.
 • ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 • พร้อมรับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส.

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส.
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับวาระครบรอบ 65 ปี ธอส.
 • ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 • พร้อมรับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.700 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.900 %
บุคคลธรรมดา(นอกประเทศ) ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.700 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.70% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า  5 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
  (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ(กลุ่ม 1และ 9
 2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (โดย ณ วันที่เปิดบัญชี ลูกค้าต้องไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับงานมหกรรมต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2561)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 ก.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์