• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.700 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 61
  • 1,741
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับวาระครบรอบ 65 ปี ธอส.
  • ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  • พร้อมรับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 65 ปี ธอส.
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับวาระครบรอบ 65 ปี ธอส.
  • ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  • พร้อมรับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.700 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.900 %
  บุคคลธรรมดา(นอกประเทศ) ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.700 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.70% ต่อปี ทั้งจำนวน
  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า  5 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
   (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 17 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ(กลุ่ม 1และ 9
  2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (โดย ณ วันที่เปิดบัญชี ลูกค้าต้องไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับงานมหกรรมต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2561)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 ก.ย. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์