บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรี ทีนพลัส (Teen Plus)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรี ทีนพลัส (Teen Plus)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.300 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรี ทีนพลัส (Teen Plus)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรี ทีนพลัส (Teen Plus)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 19 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุด 0.40% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย ลูกค้าบุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุด 
  2. สำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากเฉลี่ยในแต่ละรอบบัญชี (เดือนมกราคมถึงมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม) ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ย เพิ่มอีก 10%ของดอกเบี้ย ที่คำนวณได้ในแต่ละรอบบัญชีการจ่ายดอกเบี้ย 
  3. ธนาคารจะเริ่มคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มให้ในรอบบัญชีถัดไปหลังจากวันที่เปิดบัญชี/วันที่เริ่มสมัครใช้บริการ
  4. กรณีผู้ฝากมีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถถือบัตร ATM ได้ และผู้ฝากที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถถือบัตร VISA Debit ได้
  5. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์