บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.450 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถถอนได้ไม่จำกัด

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถถอนได้ไม่จำกัด
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป (เฉพาะผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (มูลนิธิ), ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.450 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.100 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
(มูลนิธิ)
ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.450 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
ราชการ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.100 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.100 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :

  • ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงิน 20 ล้านบาทแรก
  • ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 20 ล้านบาท หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป


การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี เป็นบุคคลธรรมดา มูลนิธิ หรือนิติบุคคล (เฉพาะผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย)
  2. สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000,000 บาทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 1,000 บาท
  4. การปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  5. ลูกค้าจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์