• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 59
  • 12,294
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  15 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 2.150 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 500 บาท 2.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 2.15% ต่อปี

  Step 1 : 9 มี.ค. - 9 ส.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย 1.35 % ต่อปี
  Step 2 : 10 ส.ค. - 10 ธ.ค. 59 อัตราดอเบี้ย 1.65% ต่อปี
  Step 3 : 11 ธ.ค. - 11 มี.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี 
  Step 4 : 12 มี.ค. - 12 มิ.ย. 60 อัตราดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปี

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 มี.ค. 59 ถึง 16 พ.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  3. ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์