บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐีน้อย ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐีน้อย ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.400 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา ที่เปิดเพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐีน้อย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐีน้อย
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา ที่เปิดเพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.200 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้น และดอกเบี้ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยเท่านั้น
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์